Sun Dancer

Liên hệ

Dáng cây rũ, hoa kép, rất sai hoa. Cây khỏe nên phát triển nhiều nhánh, do vậy thời gian phủ đầy chậu nhanh hơn những loại khác.

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 20-250C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1200 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 7-14 ngày
Đường kính hoa: 8-15 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm. Tán cây: 30-40 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 50-55 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 65-90 ngày