Sprintplus

Liên hệ

Thời gian cây cho hoa sớm nhất so với những chủng loại lá xanh khác. Có nhiều màu để lựa chọn. Chịu nắng và bóng râm.

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 2000-2300 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 10-15 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm. Tán cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-50 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 20-30 ngày