Sonnet

Liên hệ

Cây dễ trồng, phát triển đồng đều, có mùi thơm nhẹ. Hệ thống rễ và nhánh đều rất khỏe. Thích hợp trồng ở điều kiện thời tiết mát, lạnh và yêu cầu thời gian chiếu sáng dài. Phù hợp trồng vào những chậu có đường kính lớn, sử dụng chất điều hòa sinh trưởng ở
những chậu có đường kính nhỏ hơn.

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa

Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 6400 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 5-7 ngày
Đường kính hoa: 1.5-2 cm
Chiều cao cây: 35-40 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-60 ngày

» Kỹ thuật trồng Mào gà Lửa First Flame