SERENITA

Liên hệ

Hoa dễ trồng, đẹp và bền. Rất thích hợp trồng ở điều kiện thời tiết nóng và ẩm ở các nước Đông Nam Á. Sử dụng rất ít hoặc không cần chất điều hòa sinh trưởng.

Thích hợp trồng quanh năm
Nhiệt độ gieo trồng: 18-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1000 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa:
Chiều cao cây: 30-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 55-65 ngày