Nonstop

Liên hệ

Được lai tạo bởi nhà sản xuất Thu hải đường hàng đầu thế giới, Nonstop là dòng thu hải đường kép F1 có giá trị kinh tế rất cao.

Cây có khả năng phân nhánh tốt, cho những bông hoa kép hoàn toàn có kích thước lớn. thích hợp trồng điều kiện nắng vừa.

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-25 0C
Hạt bọc phấn.
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 7-10 ngày
Đường kính hoa: 7.5-10 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 63-70 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 55-90 ngày.