Nonstop Joy

Liên hệ

Cây bán rũ, phân nhánh tốt và nhanh chóng phủ chậu. Nở hoa sớm hơn dòng Nonstop từ 5 đến 7 ngày. Lựa chọn tối ưu cho các chậu treo.

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-25 0C
Hạt bọc phấn.
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 7-10 ngày
Đường kính hoa: 8-10 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 63-70 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 55-90 ngày