Nightlife

Liên hệ

Thời gian cây cho hoa sớm nhất so với những chủng loại lá nâu khác. Chịu nắng và bóng râm.

Hạt bọc. Không phủ hạt.
Nảy mầm: 10-15 ngày
Đường kính hoa: 2.5-3 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm. Tán cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-50 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 25-35 ngày

» Kỹ thuật trồng Thu hải đường kép rũ Sun dancer