Megawatt

Liên hệ

Cây luôn được bao phủ bởi những bông hoa do đặc tính ra hoa liên tục. Hoa có lá màu nâu sẽ có thời gian ra hoa ngắn hơn lá xanh. Dáng cây đẹp, lá phát triển tốt nên thích hợp trồng trang trí cảnh quan, chậu gỗ lớn hoặc trồng làm hàng rào xung quanh nhà.

Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1000 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 7-10 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 50-70 cm Tán cây: 40-60 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 50-55 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 50-65 ngày