KLA876 – Giá Thể Cấy Mô

Liên hệ

KLA876 – Giá Thể Cấy Mô: Dùng không hạn chế trong gieo ươm, với khả năng giữ nước và không khí cân bằng. phù hợp cho cây rau và cây con. Dùng tốt trong cấy mô.

Danh mục: