KLA414 – Giá Thể Trồng Cây

Liên hệ

KLA414 – Giá Thể Trồng Cây: Đây là giá thể dạng cấu trúc lớn, có khản năng cung cấp dưỡng khí tốt, giúp bộ rễ phát triển mạnh.

Danh mục: