Groovy

Liên hệ

Cây phát triển đồng đều ở tất cả các màu, màu sắc sống động và có sắc thái rõ ràng giữa các màu với nhau. Tán cây tròn đều, hơi rũ, đường kính hoa lớn, nhánh hoa ngắn nên dễ dàng vận chuyển. Hạt giống chất lượng cho tỉ lệ nảy mầm cao đem lại giá trị cộng thêm cho việc sản xuất cây giống.

Thích hợp với thời tiết mát, ít nắng hoặc che nắng hoàn toàn.
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 2000-2150 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 10-15 ngày
Đường kính hoa: 5-7 cm
Chiều cao cây: 30-40 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 50-60 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 50-60 ngày