Floral Showers

Liên hệ

Dòng hoa này sẽ ra hoa sớm ngay cả trong điều kiện ngày ngắn. Khi trồng ở điều kiện thời tiết thuận lợi, thời gian ra hoa sẽ khoảng 55-60 ngày tính từ ngày gieo hạt. Cây thấp tự nhiên, do vậy nên trồng vào chậu có đường kính 10 cm, sử dụng rất ít hoặc không cần sử dụng chất điều hòa sinh trưởng. Cây phát triển đồng đều.

Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 5600-7000 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 5-7 ngày
Đường kính hoa: 1.5-2 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-50 ngày

» Kỹ thuật trồng Mào gà Lửa First Flame