Fiona

Liên hệ

Dòng Thu hải đường có tỉ lệ hoa bán kép đồng đều, thời gian ra hoa sớm hơn các loại Thu hải đường đơn khác. Nhiệt độ càng thấp sẽ giúp cho cánh hoa kép nhiều hơn. Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa

Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 750-1000 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 10-15 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-55 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-50 ngày