Dragon Wing

Liên hệ

Cây phát triển với nhiều nhánh sum suê và không bị sốc khi điều kiện thời tiết thay đổi. Khi trồng vào chậu treo, dáng cây rũ xuống, đong đưa nhìn rât thu hút. Sự kết hợp hoàn hảo giữa lá và hoa đã tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của Dragon Wing. Hoa bền, dễ chăm sóc, sử dụng cho nhiều mục đích trang trí.

Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1100 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 10-14 ngày
Đường kính hoa: 8-12 cm
Chiều cao cây: 15-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 50-60 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 80-90 ngày