Costa

Liên hệ

Cây thấp và nhiều nhánh, hoa nở đồng đều, đường kínhhoa lớn so với những chủng loại tương tự. Phù hợp trồng chậu đường kính 10-15 cm.

Thích hợp trồng thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 20-280C
Hạt thô. Trọng lượng 180 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 6-8 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 20-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày

Danh mục: