Candy Tops

Liên hệ

Thân cây cứng cáp, dễ vận chuyển, sai hoa, phù hợp trồng chậu. Cây cho nhiều nhánh nên không cần sử dụng chất điều hòa sinh trưởng.

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng: 6000-7500 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 7-8 ngày
Đường kính hoa: 1.5-2 cm
Chiều cao cây: 35-40 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-55 ngày