Bossa Nova

Liên hệ

Chủng loại Thu hải đường đơn rũ này mang lại hiệu quả kinh tế cho nhà vườn. Với đường kính hoa lớn và ra hoa liên tục, dòng hoa này là sự lựa chọn không thể bỏ qua. Có thể trồng được ở tất cả các khí hậu nhưng cây sẽ phát triển mạnh trong điều kiện khí hậu ấm áp.

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1600-1900 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 10-14 ngày
Đường kính hoa: 5-8 cm
Chiều cao cây: 30-40 cm. Tán cây: 40-50 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 50-60 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 55-70 ngày