Big

Liên hệ

Dòng này cây cho ra nhiều nhánh cây khỏe, kháng bệnh tốt. Hoa cho ra sớm hơn 2 tuần so với những chủng loại tương tự. Nhờ đường kính hoa lớn nên chậu hoa sẽ trông bắt mắt hơn. Phù hợp trồng dưới điều kiện nắng toàn phần hoặc che nắng.

Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-30 0C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1800-2100 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 7-10 ngày
Đường kính hoa: 7-8 cm
Chiều cao cây: 60-80 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 45-50 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 45-50 ngày