DANH MỤC SẢN PHẨM

KĨ THUẬT TRỒNG CÁC GIỐNG MỚI 2020 – 2021

15:48:51, Ngày 03/29/2023


KĨ THUẬT TRỒNG GIỐNG MỚI 2020 – 2021

Nhấp vào hướng dẫn gieo trồng để tải về

  • BEGONIA – Thu hải đường GROOVY

Hướng dẫn gieo trồng


  • BEGONIA – Thu hải đường FIONA

Hướng dẫn gieo trồng


  • BEGONIA – Thu hải đường FUNKY

Hướng dẫn gieo trồng


  • CELOSIA FOLIAGE – Lá kim kê họ Mào gà SOL

Hướng dẫn gieo trồng Lizzard LeafGekko Green


  • CUPHEA – Cẩm tú mai SRIRACHA

Hướng dẫn gieo trồng


  • HELIANTHUS – Hướng dương cắt cành ZIGGY 

Hướng dẫn gieo trồng


  • HELIANTHUS – Hướng dương cắt cành MARLEY

Hướng dẫn gieo trồng


  • GOMPHRENA – Cúc bách nhật PING PONG

Hướng dẫn gieo trồng