KĨ THUẬT TRỒNG

 

KỸ THUẬT TRỒNG LÀ KIẾNG & TRÁI KIỂNG                                              17:00, Ngày 03/29/2023

HƯỠNG DẪN TRỒNG LÁ KIỂNG & TRÁI KIỂNG

Nhấn vào link từng sản phẩm để tài về PDF Kĩ thuật trồng

Mã số Tên Tiếng Anh Tên Tiếng Việt Dòng Sản Phẩm Link Kĩ thuật trồng
FCOL010 – 016 Coleus Lá Kiểng Wizard  
FCOL050 – 061 Coleus Lá Kiểng Sun  
FCUC000 Cucumber Dưa Leo Pecticue  
FDUS010 Dusty Miller Là Bạc Silver Dust  
FDUS020 Dusty Miller Là Bạc New Look  
FMEN001 Ornamental Mint Lá Bạc Hà Mini Mint  
FORG001 Ornamental Oregano Là Chuông Kirigami  
FPEP008 Ornamental Pepper Ớt Kiểng Espresso  
FPEP009 Ornamental Pepper Ớt Kiểng Capuccino  
FPEP012 Ornamental Pepper Ớt Kiểng Blaze  
FPEP013 Ornamental Pepper Ớt Kiểng Wicked  
FPEP014 Ornamental Pepper Ớt Kiểng Harlequin  
FPEP015 Ornamental Pepper Ớt Kiểng Acapulco  
FPEP016 Ornamental Pepper Ớt Kiểng Salsa Purple Yellow  
FPEP017 Ornamental Pepper Ớt Kiểng Chilly Chill  
FTAG001 Tagetes Lá Thiên Kim Dropshot  
FTMT001 Tomato Cà Chua Kiểng Red Hobin  
FTMT003 Tomato Cà Chua Kiểng Red Profusion  
FTMT004 Tomato Cà Chua Kiểng Love  
FTMT011 – 013 Tomato Cà Chua Kiểng Funnyplums  
FTMT020 – 024 Tomato Cà Chua Kiểng Plumbrella  
FTMT101 – 102 Tomato Cà Chua Kiểng Tumbling Tom  

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN...